WAGO 750-508/040-000

نمایش قیمت تنها برای اعضا

این ماژول خروجی دیجیتال سیگنال های کنترل را از دستگاه اتوماسیون به سوئیچ های متصل انتقال می دهد.

تمام خروجی ها حفاظت شده با اتصال کوتاه هستند.

این ماژول خروجی خطاهای زیر را تشخیص می دهد: Over load، اتصال کوتاه و شکست سیم.

status به  fieldbus coupler فرستاده می شود و توسط LED ها نشان داده می شود.

این ماژول یک دستگاه ۳ سیمه است

زمین و سطح سیستم ایزوله الکتریکی است.

این دستگاه ایده آل برای کار در محیط های مقاوم است:

– محدوده دما به شدت افزایش یافته است

– قدرت دی الکتریک بالاتر و مقاومت EMS

– ارتعاش و مقاومت بیشتر در برابر ضربه