WAGO 750-613/040-000

نمایش قیمت تنها برای اعضا

System Power Supply; 24 VDC; Extreme

منبع تغذیه سیستم،24VDC

  • این ماژول تغذیه سیستم داخلی ، جریان تغذیه  برای سیستم داخلی را به مقدار 2 A افزایش می دهد.
  • اگر مصرف جریان داخلی در تمام ماژول ها بالاتر از 2 A باشد، باید یک ماژول تغذیه دیگر اضافه شود.
  • این ماژول همچنین برق Fieldbus  ماژول های مجاور را از طریق اتصال Powerjumper تامین می کند
  • این دستگاه ایده آل برای کار در محیط های مقاوم است:

– محدوده دما بالا

–- قدرت دی الکتریک بالاتر و مقاومت EMC

– ارتعاش و مقاومت بیشتر در برابر ضربه و تنش