WAGO 750-338/040-000

نمایش قیمت تنها برای اعضا

Fieldbus Coupler CANopen; D-Sub; Extreme

 

 • این مدل  WAGO-I / O-SYSTEM را به عنوان یکslave به  Fieldbus CANopen متصل می‌کند.داده ها از طریق PDOs و SDOs منتقل می‌شود.
 • این fieldbus Coupler به طور خودکار تنظیم می شود،  تصویر پردازشی محلی که می‌تواند شامل ماژول های آنالوگ، دیجیتال یا تخصصی باشد را ایجاد می‌کند.
 • داده های ماژول آنالوگ و تخصصی با کلمات و یا بایت ارسال می شوند و  داده های دیجیتال به صورت بیت ارسال می شوند.
 • تصویر پردازشی محلی به دو منطقه داده شامل داده های دریافت شده و داده های فرستاده شده تقسیم می شود. داده پردازش شده  برای پردازش بیشتر از طریقCANopen Bus به  یک سیستم کنترل ارسال می‌شود ، داده خروجی فرآیند را می توان از طریق ‌ CANopen Busارسال کرد.
 • داده های ماژول های آنالوگ با توجه به فرمان ماژول هایی که به Coupler متصل هستند  در PDOs  ذخیره می‌شوند.
 • Bit از ماژول های دیجیتال به صورت بایت  بایت ارسال می شود و همچنین در PDOs ها نقشه برداری می شود.
 • اگر مقدار اطلاعات دیجیتالی بیش از 8 بیت باشد، buscoupler به طور خودکار با یک بایت جدید شروع می شود.
 • —-تصویر پردازشی ورودی و خروجی کامل را می توان از طریق SDOs منتقل کرد.
 • ماژول های Spacer را می توان از طریق نرم افزار تنظیم کرد
 • این ماژول  برای عملیات در شرایط سخت محیطی مناسب است:
  – محدوده دما به شدت افزایش یافته است
  – قدرت دی الکتریک بالاتر و مقاومت EMC
  – ارتعاش و مقاومت در برابر ضربه
 • توجه داشته باشید:
  توجه: فایل های EDS مورد نیاز است