WAGO 750-1407

نمایش قیمت تنها برای اعضا

16-channel digital input; 24 VDC; 3 ms; Low-side switching

 

دارای 16 کانال ورودی دیجیتال 24 ولت DC  در عرض 12 mm

همچنین سیگنال های کنترل باینری را از دستگاه های مختلف از قبیل سنسور ها، انکودر ها، سویچ ها و پراکسی میتی ها را دریافت می کند.

هر کانال ورودی دارای فیلتر  Noise-rejection RC با ثابت زمانی 3 ms یا 0.2 ms می باشد.

برای نمایش وضعیت هر کدام از ورودی ها به طور مجزا دارای نمایشگر LED سبز می باشد.

ایزوله الکتریکی تا 500 ولت از طریق یک اُپتوکوپلر صورت می گیرد.

ورودی های این ماژول Active low می باشد.