WAGO 206-701

نمایش قیمت تنها برای اعضا

Torque wrench M8 and M12

Assembly kit مورد استفاده برای کابل های IP67 پیش منتاژ سری 756 و کانکتور ها

شامل:

ابزار
پیچ گوشتی Torque با Torque قابل تنظیم (مقیاس پنجره)
ابزار تنظیم برای تعویض Torque
یک کلید Allen (تیغه قابل تعویض  4 میلیمتر) برای هر یک از اتصالات M8 و M12 و 1.0 نانومتر برای M12
مشخصات 0.6nm Torque برای اتصالات M8
connector ها برای کابل های  سری756و اتصالات مورد نیاز هستند.