WAGO 750-430

نمایش قیمت تنها برای اعضا

8-channel digital input; 24 VDC; 3 ms

 

دارای 8 ورودی دیجیتال 24 ولت DC در عرض 12 mm

همچنین سیگنال های کنترل را از دستگاه های مختلف از قبیل سنسور ها و غیره را دریافت می کند.

هر کانال ورودی دارای فیلتر Noise-rejection می باشد که این فیلتر ثابت های زمانی مختلف را ساپورت می کند.

ایزوله الکتریکی تا 500 ولت

مدل 000-025 این ماژول دارای قابلیت استفاده در محدوده دمایی 20-  تا 60+  درجه سانتی گراد

ورودی های این ماژول Active high می باشد.