WAGO 750-427

نمایش قیمت تنها برای اعضا

2-channel digital input; 110 VDC

 

دارای 2 ورودی دیجیتال 110 ولت DC

هر کانال ورودی دارای فیلتر Noise-rejection با یک ثابت زمانی ثابت های زمانی می باشد.

ایزوله الکتریکی تا 500 ولت

این ماژول برای کارکرد نیاز به یک تغذیه 110 ولت دارد.

ورودی های این ماژول بسته به سیم بندی طراح می تواند Active low و یا Active high باشد.