WAGO 750-425

نمایش قیمت تنها برای اعضا

2-channel digital input; NAMUR

 

دارای 2 ورودی دیجیتال NAMUR

ورودی دیجیتال این ماژول سیگنال سویچ های پراکسی میتی را دریافت می کند.

ولتاژ سنسورها در هر کانال با استفاده از اتصال کوتاه ولتاژ 8/2 ولت منبع فراهم می شود. اتصال کوتاه یا قطعی خط توسط یک LED قرمز رنگ نمایش داده می شود.

وضعیت LED سبز این ماژول به شرح زیر است:

  • اگر سیگنال صفر باشد، LED خاموش است.
  • اگر سیگنال یک باشد، LED روشن است.

ایزوله الکتریکی تا 500 ولت