WAGO 750-423

نمایش قیمت تنها برای اعضا

4-channel digital input; 24 V AC/DC; 50 ms

 

دارای 4 ورودی دیجیتال 24 ولت AC/DC  به همراه اتصال جامپری تغذیه

هر کانال ورودی دارای فیلتر  Noise-rejection با یک ثابت زمانی می باشد.

ایزوله الکتریکی تا 500 ولت

این ماژول برای کارکرد نیاز به یک تغذیه 24 ولت دارد.