WAGO 750-407

نمایش قیمت تنها برای اعضا

2-channel digital input; 220 VDC

 

دارای 2 ورودی دیجیتال220 ولت DC

این ماژول امکان جداسازی  gnd یا ارت سنسور از gnd یا ارت سایر تجهیزات PLC  را به کاربر می دهد.

هر کانال ورودی دارای فیلتر Noise-rejection با ثابت زمانی ثابت زمانی 3 ms می باشد.

ایزوله الکتریکی تا 500 ولت

ورودی های این ماژول Active high می باشد.