WAGO 750-1406

نمایش قیمت تنها برای اعضا

16-channel digital input; 24 VDC; 0.2 ms

 

دارای 16 کانال ورودی دیجیتال 24 ولت DC  در عرض 12 mm

همچنین سیگنال های کنترل باینری را از دستگاه های مختلف از قبیل سنسور ها، انکودر ها، سویچ ها و پراکسی میتی ها را دریافت می کند.

هر کانال ورودی دارای فیلتر  Noise-rejection RC با ثابت زمانی 3 ms یا 0.2 ms می باشد.

برای نمایش وضعیت هر کدام از ورودی ها به طور مجزا دارای نمایشگر LED سبز می باشد.

ایزوله الکتریکی تا 500 ولت از طریق یک اُپتوکوپلر صورت می گیرد.

ورودی های این ماژول Active high می باشد.