یووی لایت متر لوترون مدل UV-340A

نمایش قیمت تنها برای اعضا

JV LIGHT METER – 290 nm ~ 390 nm

یووی لایت متر

قابلیت اندازه گیری :  Low Range : 1999µw/cm^2 و  High Range : 19990µw/ cm^2

  • پراب مجزا
  • کاربرد : اندازه گیری   UVB  و   UVA
  • همراه با کیف حمل
  • ابعاد : 131 × 70 × 25mm