گوس متر / تستر میدان مغناطیسی لوترون مدل EMF-819

نمایش قیمت تنها برای اعضا

3 AXIS RF ELECTROMAGNETIC FIELD METER

تستر میدان مغناطیسی

قابلیت اندازه گیری :  200 ~ 0 V/m  و 99.999W/m^2 و 9.999 ~ 0  mW/cm^2

  • دقت اندازه گیری :0.0001mw/cm^2 , 0.001W/m^2 , 0.01 v/m
  • فرکانس بالا :  3GHz ~ 100KHz
  • همراه با کیف حمل
  • ابعاد : 37mm × 76 × 200