کنداکتیویتی متر لوترون مدل YK-2001CT

نمایش قیمت تنها برای اعضا

CONDUCTIVITY METER + pH METER

کنداکتیویتی متر و اسید سنج

قابلیت اندازه گیری با پراب های مربوطه :

  • رسانایی : 2 ~ 0 m/s  و  20m/s
  • دقت اندازه گیری :  0.001ms و 2 ~ 0 ms
  • اسیدسنج :  14 ~0 pH
  • دما : 60 ~ 0 درجه سانتی گراد
  • قابلیت اتصال به  PC  توسط کابل RS-232 وUSB و نرم افزار مربوطه
  • همراه با کیف حمل
  • ابعاد : 30mm × 68 × 195