کلمپ متر دیجیتال AC/DC کیوریتسو مدل ۲۰۳۳

نمایش قیمت تنها برای اعضا

  • کوچکترین کلمپ اندازه گیری دارای قابلیت اندازه گیری جریان AC/DC
  • اندازه گیری تا 300A با محدوده یابی خودکار Auto range و دقت حداکثر 0.01 آمپر AC/DC
  • قابلیت صفر کردن خودکار Auto Zero تنها با فشردن یک دکمه