کلمپ متر دیجیتال مدل ۲۰۱۷

نمایش قیمت تنها برای اعضا

  • فکهای اشکی شکل جهت سهولت استفاده در قسمت های کوچک و میان کابلهای متعدد
  • دارای سه قابلیت اندازه گیری : ولتاژ AC  و جریان AC و مقاومت
  • دارای تست اتصال کوتاه همراه با بازر
  • اندازه گیری فرکانس در محدوده 40Hz تا 1KHz در جریان و ولتاژ AC
  • تجهیزات جانبی :‌ پروب مدل 7066A و Carrying case مدل 9097 و 1 × (6F22(9V
  • اختیاری : Multi turn مدل 8008