پراب دما معمولی TP-01

نمایش قیمت تنها برای اعضا

TYPE K TEMPERATURE PROBE

پراب دمای معمولی

قابلیت اندازه گیری : ۳۰۰ ~ ۴۰-  درجه سانتی‏گراد