پایه نیروسنج لوترون مدل FS-1001

نمایش قیمت تنها برای اعضا

TEST STAND FOR FORCE GAUGE

پایه نیرو سنج

  • جهت نصب نیرو سنج های :  FG-6005 SD , FG – 6020 SD , FG – 6100 SD , FG – 5005 , FG – 5020 , FG – 5100
  • قابل نصب روی میز کار
  • ابعاد  230mm × 250 × 650