نشان دهنده + کنترلر لوترون مدل PRS-2321

نمایش قیمت تنها برای اعضا

RS232 CONTROLLER / MONITOR

نشان دهنده + کنترکر RS-232

  • ورودی RS-232
  • دارای دو رله خروجی
  • ابعاد دستگاه : 48mm × 96 × 110