نشان دهنده + کنترلر توان لوترون مدل PWA-6065

نمایش قیمت تنها برای اعضا

POWER CONTROLLER / MONITOOR

نشان دهنده + کنترلر توان

قابلیت اندازه گیری : 6.000 ~ 0 Watt

  • به صورت TRUE RMS
  • دارای خروخی کابل RS-232
  • ابعاد : 48mm × 96 × 110