مولتی متر دیجیتال کیوریتسو مدل ۱۰۰۹

نمایش قیمت تنها برای اعضا

  • نمایش تا رقم 4000
  • تنظیم محدوده اندازه گیری اتوماتیک و دستی Auto range  و Manual
  • قابلیت تست اتصال کوتاه به همراه صدای بازر (Buzzer)
  • خاموشی اتوماتیک پس از ۳۰ دقیقه جهت حفظ طول عمر باتری
  • اندازه گیری جریان تا محدوده DC , AC , 10A