سنسور کلمپ متر جریان بار کیوریتسو مدل ۸۱۲۷

نمایش قیمت تنها برای اعضا