سرعت سنج باد با سنسور گرمایی لوترون مدل YK-2004AH

نمایش قیمت تنها برای اعضا

HOT WIRE ANEMOMETER + ALL FLOW

سرعت سنج باد با سنسور گرمایی ـ فلومتر

  • اندازه گیری سرعت با سنسور گرمایی تلسکوپی

قابلیت اندازه گیری

  • سرعت :  20.0 ~ 0.2 m/s
  • دما : 50 ~ 0 درجه سانتی گراد

واحد های اندازه گیری :

  • سرعت : km/h , mile/h , ft/min , m/s
  • دما : C/F
  • فلو :   (999,900 ~ 0)  (CFM(ft^3/min و ( CMM(m^3/min
  • دارای حافظه تا 16000
  • قابل اتصال به PC توسط کابل RS-232 و نرم افزار مربوطه
  • همراه با کیف حمل
  • ابعاد :  36mm × 76 × 200