تستر میدان مغناطیسی لوترون مدل EMF-839

نمایش قیمت تنها برای اعضا

3 AXIS RF ELECTROMAGNETIC FIELD METER

تستر میذان مغناطیسی

قابلیت اندازه گیری : 200 ~ 0 V/m و  99.999 ~ 0 W/m^2 و  9.999 ~ 0  mW/cm^2

  • دقت اندازه گیری :  0.0001mw/cm^2 , 0.001w/m^2 , 0.01v/m
  • فرکانس بالا : 3GHz ~ 100KHz
  • فرکانس پایین : 100 100KHz ~ MHz
  • همراه با دو پراب فرکانس بالا و پایین
  • همراه با کیف حمل
  • ابعاد : 37mm × 76 × 200