تستر میدان مغناطیسی لوترون مدل EMF-828

نمایش قیمت تنها برای اعضا

3D EMF TESTER

تستر میدان مغناطیسی در سه جهت  (X , Y , Z )

قابلیت اندازه گیری :  20~0 , 200 , 2000 micro tesla و 200 ~ 0 , 2000 , 20000 milli gauss

  • پهنای باند : 300 ~ 30 Hz
  • پراب مجزا
  • همراه با کیف حمل
  • ابعاد :195 × 68 × 30mm