تستر مقاومت عایق آنالوگ مدل ۳۱۳۱A

نمایش قیمت تنها برای اعضا

  • تست عایق تا مقاومت 100mΩ در 250V و تا 200mΩ در 500V تا 400mΩ در 1000V  و تست اتصال کوتاه تا 20Ω
  • چراغ هشدار مدار روشن به همراه هشدار صوتی
  • تخلیه خودکار بار خازنی مدار پس از رها کردن دکمه تست
  • محافظت با فیوز (فقط در حالت تست اتصال کوتاه)
  • دارای LED  چک کردن باتری
  • دارای تنظیم صفر صفحه
  • دارای نور پس زمینه برای خواندن در محیط های کم نور
  • دارای قفل دکمه تست
  • جریان نامی مقاومت عایق : 1mA DC