ترانسیمتر لرزش لوترون مدل TR-VBT1A4

نمایش قیمت تنها برای اعضا

VIBRATION TRANSMITTER

ترانسمیتر لرزش و ارتعاش

قابلیت اندازه گیری :

  • سرعت : 200 ~ 0.5 mm/S
  • شتاب : 200 ~ 0.5  m/s^2
  • خروجی : 20 ~ 4 میلی آمپر DC
  • تغذیه :  260 ~ 90 ولت AC