ترانسیمتر دو سیمه فشار لوترون مدل TR-PS2W-XXBAR

نمایش قیمت تنها برای اعضا

2 WIRES PRESSURE TRANSMITTER

ترانسمیتر دو سیمه فشار

قابلیت اندازه گیری :

2-0 , 5 , 10 , 20 , 50 , 100 , 400 bar

  • خروجی : 20 ~ 4 میلی آمپر DC
  • تغذیه : 30 ~ 9 ولت DC