اسید سنج لوترون مدل PH-206

نمایش قیمت تنها برای اعضا

PH-MV/TEMP/METER

اسید سنج

قابلیت اندازه گیری : 14 ~ 0 PH و  199 ~ 0 mV

  • دما : 100 ~ 0  درجه سانتی گراد
  • دقت اندازه گیری :  0.8 درجه سانتی گراد , (0.5 %1d + mV ) + و (0.01PH + 1d)
  • همراه با کیف حمل
  • ابعاد : 35mm × 80 × 160