اسید سنج خاک لوترون مدل PH-212

نمایش قیمت تنها برای اعضا

SOIL PH METER

اسید سنج خاک

قابلیت اندازه گیری : 14 ~ 0 PH

  • دقت اندازه گیری : 0.01 PH
  • کاربرد : اندازه گیری PH مواد غذایی ، مواد شیمیایی و خاک
  • بسیار مقاوم
  • پراب مجزا
  • همراه با دو باند بافر ۴ و ۷ جهت کالیبراسیون
  • همراه با کیف حمل
  • ابعاد : 33mm × 60 × 135