مقاله معرفی لودسل و انواع آن

لودسل وسیله ایست که در سیستم توزین جهت اندازه گیری وزن مورد استفاده قرار می گیرد

کانال تلگرام الکتروپل