نمونه کار ها - ستاپ آزمایشگاهی MBR – دانشکده شیمی دانشگاه امیرکبیر

ستاپ آزمایشگاهی MBR – دانشکده شیمی دانشگاه امیرکبیر

  • ستاپ آزمایشگاهی MBR - دانشکده شیمی دانشگاه امیرکبیر
  • 0
  • ۱۳۹۶/۱۲/۰۱

نمونه کار Description

عنوان پروژه : سیستم کنترل و مانیتورینگ ستاپ آزمایشگاهی MBR با LabVIEW

کارفرما : دانشکده شیمی دانشگاه امیرکبیر

شرح پروژه :

  • کنترل و مانیتورینگ و ذخیره سازی دما ، فشار  ، سطح آب راکتور و قشای داخل آن
  • کنترل و مانیتورینگ پمپ Heidolph
  • کنترل پمپ خوراک
  • کنترل باز و بسته شدن شیر برقی برای طی زمان تعیین شده از روی تقویم نرم افزار به همراه مدت زمان روشن بودن

 

 

ستاپ آزمایشگاهی MBR - دانشکده شیمی دانشگاه امیرکبیر

ستاپ آزمایشگاهی MBR – دانشکده شیمی دانشگاه امیرکبیر

 

ستاپ آزمایشگاهی MBR - دانشکده شیمی دانشگاه امیرکبیر

ستاپ آزمایشگاهی MBR – دانشکده شیمی دانشگاه امیرکبیر

 

ستاپ آزمایشگاهی MBR - دانشکده شیمی دانشگاه امیرکبیر

ستاپ آزمایشگاهی MBR – دانشکده شیمی دانشگاه امیرکبیر


preloader